To receive the latest updates from the future NHS workforce solution transformation programme please complete this sign-up form and confirm that you have read and agree with the programme's privacy notice

I dderbyn y newyddion diweddaraf ynghylch rhaglen trawsnewid datrysiad gweithlu’r GIG yn y dyfodol, llenwch y ffurflen gofrestru hon 
a chadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno gyda hysbysiad preifatrwydd y rhaglen.
* indicates required
Ym mha ranbarth o’r GIG mae eich sefydliad:
Click to confirm that you would like to receive general programme updates